XIII. Déli városrészek

A városrész keleti, déli és nyugati határa egyben a város közigazgatási határa is, északon a Nagy Imre út és a Málomi-árok választja el Megyer többi részétől. A Déli városrészek célterületet Málom, Postavölgy, Árpádváros, Nagyárpád, Köztemető, Péterpuszta, Déli gazdasági terület alkotják.

Árpádváros panelházas terület, összekötő híd terület Nagyárpád és a város többi része között. Árpádváros a legújabb városrész, mely az 1980-as években épült és szervesen kapcsolódik Megyerhez mind építészetében, mind struktúrájában. A kereskedelem a Siklósi út sarkán települt, ahol egységei tágabb városi igényeket szolgálnak ki.

Málom térszerkezetileg igazán vegyes terület, ahol a történetileg önálló falvat Pécshez csatolása után a Rózsadombon és nyugatra a Malomvölgyi úton lakótelepekkel vették körül. Megjelent a területen a vállalkozói lakásépítés, és megmaradt a kiskertek övezete is, mely az utóbbi években a telekstruktúra átalakítása nélkül egyre nagyobb mértékben családi házas területté épül át. Telepszerű beépítései és Málom falu úthálózattal és közösségi közlekedéssel jól elérhető, ami a kiskertek területére már nem igaz.

Péterpuszta kisméretű, mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági területegység, lakóépületekkel. A Malomvölgyi úton kapcsolódik a várostesthez. Gazdasági szerepe a szomszédos Déli ipari terület használatbavételével megváltozhat. Közúti kapcsolata déli és északi irányban adott, az autópálya nyugati lehajtója szinte érinti. A helyi közösségi közlekedés nem éri el, de a távolsági járat áthalad rajta.

Postavölgy, azaz Kis- és Nagypostavölgy a korábbi szőlők helyén kialakult kertvárosi övezet, mely az utóbbi évtizedekben a kitelepülések révén épületállományában sokat fejlődött. Az egész terület szép természeti környezetben fekszik. A várostesttel mellékút jellegű közút kapcsolja össze. Tisztán lakóterület, melyen belül elkülönül a hagyományos, kiskertes területhasználat az újabb, családi házas és társasházas területektől.

Nagyárpád ősi település, mely 1955 óta tartozik Pécshez. A várostestbe vezető útvonalat keresztezi az 57-es út, mely minden irányban jó kapcsolatot biztosít. A falusias település nagyobb részének nyugalmát azonban a zsák jelleg biztosítja. A városi közösségi közlekedés egy járattal eléri a települést. A település önálló falu maradt annak ellenére, hogy újabb részei már kertvárosias jegyeket is mutatnak.

A Déli gazdasági terület tervezetten kivitelezett városfejlesztési terület, megfelelő infrastrukturális háttérrel. Közúti kapcsolatai kiválóak (Siklósi út, M60 autópálya), de közelében van a Pogányi Reptérnek is. Távlatban a Villány-Eszéki vasútvonal is számításba vehető. Nem lakóterület. A város új déli ipari parkja, amely rendkívül kedvező elérhetőségű, az iparfejlesztés egyik kiemelt területe. Gazdasági szempontból a Déli városrészek egyetlen meghatározó területe.

A Köztemető területe jelen Felhívás szempontjából nem releváns.

A célterület kulturális és közösségi szempontból nagymértékben kötődik Megyer természetes központjához. Igazi szolgáltató központtal nem rendelkeznek a településrészek.

A Déli városrészek népessége meghaladja a 13.000 főt, 2011-től napjainkig 150 fővel növekedett a népessége. Népsűrűsége a városi átlag alatt található, köszönhetően a gazdasági és mezőgazdasági peremterületeknek. A legnagyobb népsűrűségű településrészek Árpádváros, valamint a Málomhoz tartozó Rózsadomb. Az aktív korúak aránya a célterületen 70,17%. Az öregedési index 1,05. A diplomások arány a lakosság 25%-a.