Célterületi leírás

XIII. DÉLI VÁROSRÉSZEK

A városrész keleti, déli és nyugati határa egyben a város közigazgatási határa is, északon a Nagy Imre út és a Málomi-árok választja el Megyer többi részétől. A Déli városrészek célterületet Málom, Postavölgy, Árpádváros, Nagyárpád, Köztemető, Péterpuszta, Déli gazdasági terület alkotják.

Árpádváros panelházas terület, összekötő híd terület Nagyárpád és a város többi része között. Árpádváros a legújabb városrész, mely az 1980-as években épült és szervesen kapcsolódik Megyerhez mind építészetében, mind struktúrájában. A kereskedelem a Siklósi út sarkán települt, ahol egységei tágabb városi igényeket szolgálnak ki.

Málom térszerkezetileg igazán vegyes terület, ahol a történetileg önálló falvat Pécshez csatolása után a Rózsadombon és nyugatra a Malomvölgyi úton lakótelepekkel vették körül. Megjelent a területen a vállalkozói lakásépítés, és megmaradt a kiskertek övezete is, mely az utóbbi években a telekstruktúra átalakítása nélkül egyre nagyobb mértékben családi házas területté épül át. Telepszerű beépítései és Málom falu úthálózattal és közösségi közlekedéssel jól elérhető, ami a kiskertek területére már nem igaz.

Péterpuszta kisméretű, mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági területegység, lakóépületekkel. A Malomvölgyi úton kapcsolódik a várostesthez. Gazdasági szerepe a szomszédos Déli ipari terület használatbavételével megváltozhat. Közúti kapcsolata déli és északi irányban adott, az autópálya nyugati lehajtója szinte érinti. A helyi közösségi közlekedés nem éri el, de a távolsági járat áthalad rajta.

Postavölgy, azaz Kis- és Nagypostavölgy a korábbi szőlők helyén kialakult kertvárosi övezet, mely az utóbbi évtizedekben a kitelepülések révén épületállományában sokat fejlődött. Az egész terület szép természeti környezetben fekszik. A várostesttel mellékút jellegű közút kapcsolja össze. Tisztán lakóterület, melyen belül elkülönül a hagyományos, kiskertes területhasználat az újabb, családi házas és társasházas területektől.

Nagyárpád ősi település, mely 1955 óta tartozik Pécshez. A várostestbe vezető útvonalat keresztezi az 57-es út, mely minden irányban jó kapcsolatot biztosít. A falusias település nagyobb részének nyugalmát azonban a zsák jelleg biztosítja. A városi közösségi közlekedés egy járattal eléri a települést. A település önálló falu maradt annak ellenére, hogy újabb részei már kertvárosias jegyeket is mutatnak.

Déli gazdasági terület tervezetten kivitelezett városfejlesztési terület, megfelelő infrastrukturális háttérrel. Közúti kapcsolatai kiválóak (Siklósi út, M60 autópálya), de közelében van a Pogányi Reptérnek is. Távlatban a Villány-Eszéki vasútvonal is számításba vehető. Nem lakóterület. A város új déli ipari parkja, amely rendkívül kedvező elérhetőségű, az iparfejlesztés egyik kiemelt területe. Gazdasági szempontból a Déli városrészek egyetlen meghatározó területe.

A Köztemető területe jelen Felhívás szempontjából nem releváns.

A célterület kulturális és közösségi szempontból nagymértékben kötődik Megyer természetes központjához. Igazi szolgáltató központtal nem rendelkeznek a településrészek.

A Déli városrészek népessége meghaladja a 13.000 főt, 2011-től napjainkig 150 fővel növekedett a népessége. Népsűrűsége a városi átlag alatt található, köszönhetően a gazdasági és mezőgazdasági peremterületeknek. A legnagyobb népsűrűségű településrészek Árpádváros, valamint a Málomhoz tartozó Rózsadomb. Az aktív korúak aránya a célterületen 70,17%. Az öregedési index 1,05. A diplomások arány a lakosság 25%-a.

Célterülethez tartozó utcák jegyzéke

 Akácfa dűlő
 Akácfa-köz
 Akácos sor
 Alsó utca
 Antalmalom
 Aranyvessző utca
 Barka utca
 Benke dűlő
 Boros utca
 Cserge dűlő
 Csikor Kálmán utca
 Csipke utca
 Derék-réti út
 Dijasnyereg út
 Ezis utca
 Fagyal utca
 Fagyöngy utca
 Felső utca
 Fenyer dűlő
 Fáy András utca
 Fő tér
 Gadó utca
 Gerendely út
 Gubacs utca
 Hajlat utca
 Harangszó utca
 Havas utca
 Horgas utca
 Horvát-földi dűlő
 Hosszú-földi utca
 Hórukk-domb
 Illyés Gyula út
 Kaptató utca
 Kemény Zsigmond utca
 Kenderföld utca
 Kerülő út
 Kis utca
 Kis-réti út
 Kispostavölgy tető
 Kispostavölgyi út
 Kiss János utca
 Kultúrház utca
 Kéméndi sor
 Kökényi út
 Kökénypuszta
 Körömvirág utca
 Köves-földi út
 Laufer dűlő
 Lucernás út
 Malomvölgyi út
 Mester utca
 Milinkó dűlő
 Málom-hegyi út
 Mánfai dűlő
 Mátyás Flórián tér
 Mécsvirág utca
 Nagypostavölgy alsó
 Nagypostavölgyi út
 Nagyárpádi út
 Naposdomb utca
 Naspolya utca
 Neumann János utca
 Nyugati kőhíd dűlő
 Nyárfa utca
 Németh Béla utca
 Paál László utca
 Persely út
 Polgárszőlő utca
 Postamester utca
 Postavölgyi átjáró út
 Postavölgyi út
 Remény puszta
 Ribiszke dűlő
 Rétszél utca
 Szaturnusz utca
 Szentegyház utca
 Szitakötő utca
 Szérűskerti út
 Tanító utca
 Tető út
 Vadkörte utca
 Visnya Ernő utca
 Árpa utca