KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2018 ÁPRILIS

Az első közösségi beszélgetés célja a projekt bemutatása volt a helyi adottságok felmérése mellett. A közösségi beszélgetés szervezésekor egyre erőteljesebben rajzolódott ki, hogy a célterületre a kevés működő közösségi tér és alacsony civil szervezeti aktivitás jellemző.

A projekt bemutatása után az érdeklődők kérdései a projektben megvalósítható programok körével, a szervezés feltételeivel és a rendezvények finanszírozásával voltak általában kapcsolatosak.

A közösségi beszélgetés folyamán a hallottak alapján a tánccal és mozgással foglalkozó szervezetek egy sportnapon képzelik el a projekthez való csatlakozás lehetőségét. Ehhez kapcsolódóan akár külső helyszíneken vagy a próbatermükben táncoktatást is megvalósítanának. A köznevelési intézmény munkatársai családi napot terveznének, aminek a keretében az iskolás gyermekeken keresztül elérnék, bevonnák a szülőket is. A sportnap gondolata ezen a ponton is felmerült.

A projekt lehetőséget biztosíthat számukra az évközi iskolai rendezvényekhez, néphagyományokhoz és az egyes ünnepek programjaihoz kapcsolódó események tartalmasabb megrendezéséhez is. Az iskola könyvtárában író-olvasó találkozó, könyv, illetve olvasó klub szervezésére is lehetőséget adhat a projekt.