KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2018 NOVEMBER

A Déli városrészek célterület novemberi közösségi beszélgetésére az Illyés Gyula Általános Iskolában került sor. A közösségi beszélgetésen több civil szervezet is képviseltette magát, köztük a Mosolymanó Egyesület és a Mensa HungarIQa Egyesület.

A közösségi beszélgetés elején a Mensa HungarIQa képviselője mutatta be a programjavaslatait. Elmondása szerint a szervezetnek vannak nyílt és zárt programjai egyaránt. A jövőben, mint pécsi programfelelős igyekszik a nyílt programokra koncentrálni és a közösségi eseményeket elősegíteni. Ennek kapcsán beszélt az egyesület célkitűzéseiről és arról, hogy bár legnagyobb szükségük egy teremre lenne, ahol társasjáték klubot tudnának üzemeltetni és ez a projekt szempontjából jelenleg nem releváns, mégis részt szeretne venni benne és akár előadásokat, akár más közösségi rendezvényeket szeretne a jövőben az intelligencia kérdéskörében.

A továbbiakban egyeztetésre került a programjavaslat űrlap, melynek főbb elemeit és tárgyköreit Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető mutatta be. Ezt követően az interjúk és a közösségi kérdőívek átbeszélése következett. A Mensa HungarIQa képviselője jelezte, hogy egyes rendezvényeiken a jövőben lehetőség nyílhat kérdőívezésre.

Több hasznos programjavaslata is volt a Mosolymanó Egyesület elnökének a közösségi beszélgetés során. Elmondta, hogy több célterületen is tevékenyek Kertváros egészét tekintve. Számukra a legfontosabbak az itteni lakosok, köztük a családok és az egyedül élők egyaránt. Minden réteget igyekeznek megfogni és komoly közösségfejlesztő ötleteik vannak, melyek egy részét szeretnék a projekt keretében megvalósítani. Ezekhez a programjavaslatokhoz minden segítséget és eszközt megadnak, melyek a rendelkezésükre állnak. Ilyen eszközként áll rendelkezésükre a közösségi kertjük is, illetve azon játszóterek, melyeket ők ápolnak és gyakorta rendeznek programokat. Első programjavaslatuk, amit az űrlap segítségével nyomtatott formában is benyújtottak az „Őszidő a Rózsadombon” elnevezést kapta. Ennek a programjavaslatnak több részlete is napvilágra került, köztük a senior örömtánc, népi hímzések, házi kedvenceink előadássorozat, közös főzés stb. Több, ismeretterjesztéssel és hagyományőrzéssel kapcsolatos képzési, közösségi kiállítási programterv egyeztetésére is sor került, ezzel további programjavaslatok kidolgozása kezdődött meg.

Összeségében tehát kijelenthető, hogy tartalmas és hasznos közösségi beszélgetést zártunk, melynek végeztével a civil szervezeti képviselők pozitívan tekintettek a jövőbe és a december havi közösségi beszélgetésre.